Les institucions

Qui som

Les institucions

La Fundació Espriu es divideix en dues seccions. D'una banda, la xarxa barcelonina en la qual s'agrupen la cooperativa sanitària de serveis mèdics Autogestió Sanitària (propietària de la companyia asseguradora Assistència Sanitària) i la cooperativa d'usuaris SCIAS. D'altra banda, hi ha la xarxa estatal a la qual pertanyen la societat mercantil asseguradora Asisa i la cooperativa sanitària Lavinia.

Autogestió Sanitària

Autogestió Sanitària és una cooperativa mèdica de serveis, amb seu social a Barcelona, fundada el 1978 i formada en exclusiva per 5.500 metges col·legiats en el Col·legi de Metges de la província. Tots ells són accionistes d'Assistència Sanitària i, en la seva gran majoria, pertanyents al quadre facultatiu d'aquesta.

És la propietària majoritària de la companyia d'assegurances mèdiques Assistència Sanitària, que es va fundar el 1957 i va iniciar la seva activitat el 1960. El seu objectiu és aconseguir una medicina social o col·lectiva satisfactòria per als professionals i per als usuaris, en què s'aporti l'opinió dels primers al cooperativisme sanitari partint d'un diàleg constant amb els usuaris.

SCIAS

Scias és una cooperativa d'usuaris amb seu a Barcelona, fundada el 1974 pels assegurats d'Assistència Sanitària. És propietària de l'Hospital de Barcelona i responsable de la seva gestió.

Scias neix amb l'objectiu de proporcionar als socis unes instal·lacions assistencials de qualitat on els professionals disposin dels mitjans adequats per atendre'ls. Instal·lacions Assistencials Sanitàries Scias té com a compromís la millora contínua de la qualitat de l'assistència sanitària que presta als pacients.

ASISA

ASISA companyia líder en assistència sanitària amb cobertura a tot Espanya.

La condició cooperativa li permet dedicar els beneficis obtinguts anualment a la millora efectiva de l'activitat assistencial i el seu ideari fomenta la relació lliure i directa amb l'assegurat, la qual cosa es tradueix en una elevada qualitat en l'atenció. La pròpia naturalesa cooperativista d'ASISA, així com el fet diferencial d'estar creada i formada per metges, determina una clara vocació de servei al pacient i de potenciar la millora de la qualitat assistencial. Actualment, ASISA és una de les primeres companyies del sector de la sanitat privada amb més de 2 milions d'assegurats.

Lavinia

Lavinia, amb seu a Madrid, és una cooperativa sanitària creada el 1977 pel Dr. Josep Espriu.

Lavinia és una cooperativa sanitària amb el 100 % de capital espanyol, sense ànim de lucre i que reinverteix els beneficis en la seva millora i en la dels socis. En l'actualitat està formada per més de 10.000 metges. Lavinia és la propietària única d'Asisa i del Grup Hospitalari HLA, i està orientada a la medicina social.

 

Anar a l'inici del contingut