La Fundació Espriu

Qui som

Fundació Espriu

La Fundació Espriu és una entitat privada sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure, investigar i divulgar la gestió cooperativa de la sanitat per mitjà de la seva fórmula d'organització i autogestió, que es basa en una relació de confiança i proximitat entre metges i pacients.

Així, els professionals sanitaris i els usuaris dels serveis participen en la cogestió d'organitzacions centrades en el cooperativisme sanitari. A més, la fundació fomenta l'assistència sanitària de màxima qualitat, en què els professionals poden exercir la seva feina amb total llibertat.

La Fundació Espriu aglutina les institucions espanyoles que practiquen el model sanitari cooperatiu creat pel Dr. Josep Espriu, un sistema de prestació de serveis de salut compromès amb la medicina social, que situa el pacient en l'eix de les seves actuacions i que reverteix els beneficis en la millora de la qualitat assistencial, en lloc de perseguir el lucre mercantil.

És una entitat privada que col·labora amb la sanitat pública mitjançant un model de gestió responsable.

La Fundació Espriu, formada per les institucions sanitàries Asisa, Autogestió Sanitària SCCL, Instal·lacions Assistencials Sanitàries Scias SCCL i Lavinia SCoop, treballa per incrementar el valor social i el capital humà del sector per mitjà de cooperativisme sanitari.

De fet, la fundació és l'entitat de referència del cooperativisme sanitari espanyol. El grup d'empreses que integren la Fundació Espriu va facturar 1.787.921.758  milions d'euros el 2017 i s'ha convertit en el quart grup sanitari cooperatiu del món, segons el rànquing de l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI).

Cooperativisme sanitari

La Fundació Espriu es dedica a la promoció i desenvolupament del cooperativisme sanitari. Duu a terme aquesta tasca amb activitats com ara la publicació de revistes especialitzades, com per exemple "Compartir"; l'organització d'actes, l'assessoria i col·laboració amb organitzacions vinculades a l'economia social i al cooperativisme sanitari, així com el desenvolupament d'investigacions i campanyes de comunicació sobre els temes relacionats.

El cooperativisme sanitari permet organitzar una assistència sanitària que respecta els drets dels pacients i dels professionals sanitaris. El seu èxit es basa en l'estreta col·laboració de tots dos col·lectius com a valor social sostenible.

Els valors que estableixen el fet diferencial de les entitats de la Fundació Espriu són els següents:

  • No tenen ànim de lucre mercantil. Els excedents que es puguin generar cada any es destinen a la reinversió en benefici dels socis, dels usuaris, de la qualitat assistencial i de la innovació tecnològica, de manera que se n'assegura la sostenibilitat.
  • Totes les parts interessades participen en la gestió implicant de manera solidària tots els agents que participen en el fet assistencial.
  • Són organitzacions privades, però de caràcter obert i amb disposició plena a col·laborar amb la sanitat pública.
  • Són entitats que estan compromeses amb la societat, que mantenen un compromís real amb les persones i l'entorn que les envolta.

Anar a l'inici del contingut