accessibilitat

Informació d'interès

accessibilitat

Aquest portal ha estat dissenyat i desenvolupat respectant les pautes d'accessibilitat, amb l'objectiu que totes les persones, amb independència de la discapacitat, a la seva edat o dels seus problemes per accedir al web des de tecnologies poc convencionals, puguin navegar per les pàgines de http://www.fundacionespriu.coop sense trobar dificultats d'accés.

Aquests criteris es basen en les directrius WCAG / WAI del World Wide Web Consortium (W3C), l'organització supranacional que s'encarrega de la supervisió de les tecnologies i l'adopció dels estàndards d'Internet.

Les pautes d'accessibilitat citades recullen tres nivells d'accessibilitat:

  • Nivell A: és un requeriment bàsic per a alguns grups d'usuaris. El seu incompliment impediria l'accés a la informació d'algunes persones.
  • Nivell AA: el seu objectiu és eliminar importants barreres d'accés. El seu incompliment podria dificultar a algunes persones l'accés a la informació.
  • Nivell AAA: millora l'accessibilitat, però el seu incompliment no impediria que els usuaris poguessin accedir a la informació.

El portal Fundación Espriu compleix amb els estàndards de nivell AA:

  • Validació HTML
  • Validació CSS
  • Validació accessibilitat

Igualment, el codi font d'aquest lloc web ha estat desenvolupat utilitzant les tecnologies HTML5 i CSS3, recomanades pel W3C per a una correcta visualització independentment dels dispositius de navegació utilitzats pels usuaris, així com una adequada separació entre disseny i contingut.

Navegació per teclat i mida de font

És possible desplaçar-se pels diferents camps de cada pàgina utilitzant la tecla tabulador: Tab.

Les mides de les fonts i d'altres elements de l'estructura de cada pàgina d'aquest portal s'han implementat mitjançant unitats relatives. Així l'usuari pot modificar la seva mida a voluntat mitjançant els controls propis de cada navegador, tant des dels menús de cada programa, com utilitzant els següents dreceres:

  • Mozilla Firefox: Control i roda del ratolí, o bé Control + + i Control + -.
  • Opera: Control i roda del ratolí, o bé Control + + i Control + -.
  • Microsoft Internet Explore: Control i roda del ratolí.
  • Safari: Comando + + i Comando + -.

Anar a l'inici del contingut