Estratègia comuna de les organitzacions sectorials de l’ACI

Notícies

Cercador de Notícies

22.05.2013

Estratègia comuna de les organitzacions sectorials de l’ACI

En el marc de l’Assemblea General de l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), celebrada a Singapur en el mes d’octubre, ha tingut lloc la primera reunió presencial del Grup d’Integració de les Organitzacions Sectorials de l’ACI (SOLG), en la qual van participar 8 de les 9 agrupacions especialitzades, entre elles l’Organització Internacional de Cooperatives de Salut (IHCO) representada pel seu president, el Dr. José C. Guisado.

compartir notícia

Les organitzacions sectorials participen intensament en el procés de reestructuració que està desenvolupant l’ACI, que afecta tant a la seva estructura global, com a les seves fórmules d’afiliació i al seu sistema de quotes. En la reunió es va designar a Jean-Louis Bancel, president de l’Associació Internacional de Cooperatives Bancàries (ICBA) i a Javier Salaberría, president de l’Organització Internacional de Cooperatives Industrials, Artesanals i de Serveis (CICOPA) perquè les representin i ocupin els dos llocs reservats a les sectorials en la junta directiva de l’ACI.

També està prevista l’elaboració d’un pla estratègic conjunt, basat en una anàlisi prèvia individual de cada organització. Per a aquest estudi previ, el Dr. Guisado ha preparat un model específic d’anàlisi DAFO (metodologia d’estudi de les característiques intrínseques d’una empresa i de la seva situació dintre del seu entorn, a efecte de determinar les seves debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) adaptat a les peculiaritats de les empreses cooperatives. El president de l’IHCO va expressar durant la reunió el seu compromís d’assessorar en l’elaboració de l’anàlisi a la resta de membres del Grup que ho desitgin.

Anar a l'inici del contingut